Covid-19 (gammel)

Sun2 solsentrene er pålagt av norske myndigheter å drive virksomheten på en smittevernfaglig forsvarlig måte, og følger til enhver tid alle lovpålagte bestemmelser

Ansvarlig på solsenteret er kjent med smitteverntiltakene som gjelder for virksomheten, har gjennomført smittevernskurs og det er også krav til at det er lagt til rette for at ansatte kan overholde dette på en god måte.

Daglig leder ved Sun2 Holmestrand og Stokke har gjennomgått kurs vedr. smittevern i regi av Folkehelseinstituttet.

Myndighetenes krav om smittevernstiltak:

Virksomheten skal ikke ta imot kunder som har feber, symptomer på luftveisinfeksjon eller som er omfattet av plikt til karantene eller isolering.

Hvordan ivaretar SUN2 kravet:

Vi har plassert ut en RollUp i inngangspartiet med smittevernsinformasjon og den samme informasjon står ved betalingsautomat. Ved bruk av betalingsautomat vil også informasjonen komme opp på skjerm når kunden skal bestille, og kunden bekrefter ovennevnte når den benytter seg av senterets tjenester.

Myndighetenes krav om smittevernstiltak:

Mulighet for å vaske eller desinfisere hendene skal være tilgjengelig for kundene når de kommer og forlater virksomheten.

Hvordan ivaretar SUN2 kravet:

Solkunder har tilgang til toalett med vask og det er i hht til krav bestemt at er tilstrekkelig. Forskriften krever at toalett eller vaskeservanter rengjøres daglig og såpe og engangspapirhåndklær skal være tilgjengelig. Avfallskurver skal tømmes regelmessig. I tillegg til toalett og vask vil våre kunder ha tilgang på antibac ved inngangsparti til solsengene.

Myndighetenes krav om smittevernstiltak:

Lokaler, toaletter, vaskeservanter o.l. skal rengjøres minst en gang daglig. Dørhåndtak, trappegelendre, bankterminal, kasseapparat og andre gjenstander eller kontaktflater som hyppig berøres, skal rengjøres hyppig og flere ganger daglig. Tidspunktene for gjennomført rengjøring skal dokumenteres.

Hvordan ivaretar SUN2 kravet:

Vi forplikter oss til å rengjøre de flater kunden oftest berører minst 2 ganger hver dag, og hyppigere ved høy besøksfrekvens. Videre vil det som tidligere være desinfeksjonsmiddel på sprayflaske i hvert solrom, og som tidligere er hver kunde pålagt å vaske seng både før og etter bruk.

Myndighetenes krav om smittevernstiltak:

Virksomheten skal, til bruk ved eventuell smitteoppsporing, ha oversikt over hvilke kunder som har mottatt tjenester to uker tilbake i tid, hvor kunden mottok tjenester og hvilke ansatte som har ytt tjenester til hver kunde. Virksomhetene skal i to uker etter utført tjeneste oppbevare informasjon som nevnt i første punktum. Virksomhetene skal informere kundene om dette.

Hvordan ivaretar SUN2 kravet:

Etter innføring av 18 års grense implementerte vi et betalingssystem som naturligvis vil ivareta dette da du betaler via app eller bankkort. Det er av største viktighet at bransjen kan bistå myndighetene i smittesporing om det skulle vise seg at en Covid-19 infisert person har benyttet solstudioet.

Du som kunde vil bli informert via pop-up på skjerm om at besøket bevares for mulig smittevernsporing i 2 uker. Dette er informasjon som kun vil være tilgjengelig for de som er ansvarlige for datasystemet og myndigheter vil kun benytte dette i tilfellet hvor smittesporing er nødvendig.

Fra 15/6 ble det vanlig drift i alle solsentre i Norge og i tillegg til å følge pålagte retningslinjer og bestemmelser så skal våre kunder i tillegg desinfisere solsengen både før og etter bruk slik det alltid har blitt gjort.